Úvod

 

 

V Pátek 7. 6. 2024 od 17:00h –  Brigáda na rybníku Splavěcí, Sečení a úklid trávy, příprava na závody.

8. 6. 2024 – Dětské rybářské závody na rybníku Splavěcí v obci Ouběnice

Zahájení 7:00h.

Občersvení zajištěno.

Pravidla Lovu:     Lov na 1 prut s jedním háčkem a krmítkem,
                               krmení povoleno.

Boduje se kapr a amur – 1cm = 1bod

Ceny pro účastníky zajištěny v hojném počtu.

 

Nově nás najdete na

 

Nové členy přijímáme při každé výborové schůzi po předložení řádně vyplněné přihlášky. Kvalifikační zkoušky pro získání povolenky jsou termínově vázány dle počtů uchazečů, zpravidla na některé pravidelné výborové schůzi.

MO pravidelně 1x ročně, zpravidla 1. nebo 2. sobotu v červnu, pořádá pro své členy do 15 let věku dětské rybářské závody.

Místní organizace českého rybářského svazu Ouběnice byla založena v roce 1973. K 1. 1. 2014 registruje 420 členů. Z toho je 370 členů dospělých, 15 členů dorostu a 35 dětí. Výbor MO Ouběnice se pravidelně schází 1x za měsíc (a to každé první středu  v měsíci, kromě července a srpna), v pohostinství ve Svatém Poli. Členská schůze je svolávána 1x za rok (zpravidla první sobotu v lednu od 13,00, Po ukončení členské schůze, si každý člen může koupit novou povolenku. Vrátit úlovkový lístek za předcházející rok. Nové členy přijímáme při každé výborové schůzi po předložení řádně vyplněné přihlášky. Kvalifikační zkoušky pro získání povolenky jsou termínově vázány dle počtů uchazečů, zpravidla na některé pravidelné výborové schůzi. 

Více informací lze dohledat na: http://www.rybaripraha.cz 
Nebo na stránkách českého rybářského svazu: http://www.rybsvaz.cz 
Legislativa: http://www.rybsvaz.cz/?page=legislativa