Informace

INFO PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENKY PRO ROK 2021


Do obálky vložte platný rybářský lístek, členskou legitimaci a přesnou částku peněz.
Na obálku nadepište jméno, telefonní číslo, druh povolenky a vloženou částku.
Takto připravené obálky odevzdejte na níže uvedené adrese:

Bumba Stanislav – Ouběnice 24, tel: 607 989 396
Vaněk Jiří – Svaté Pole 65, tel: 777 759 431
Hlinovský Miloslav – Druhlice 42, tel: 775 727 311
Počta Jan – Obořiště 32, tel: 605 251 250
Pluhař Petr – Višňová 234, tel: 730 128 156

Druh povolenky mimopstruhové:

Městská: 
Dospělí – 1 100,-
Mládež + ZTP – 500,-
Děti – 300,-

Celosvazová:
Dospělí – 2 550,-
Mládež + ZTP – 1 400,-
Děti – 650,-

Členská známka:
Dospělí – 500,-
Mládež + ZTP – 200,-
Děti – 100,-

Brigády:
Dospělí (do 63 let)- 500,-
Mládež – 500,-
Děti + Ženy + ZTP – neplatí

První povolenka dětská: zdarma
Nový členové dospělí: zarybnění – 200,- + brigády – 1000,-

Po vyhotovení povolenky budete telefonicky vyzváni k osobnímu odběru.


Prosíme o řádné vyplnění úlovkového lístku viz. předloha

 


Nové členy přijímáme při každé výborové schůzi po předložení řádně vyplněné přihlášky. Kvalifikační zkoušky pro získání povolenky jsou termínově vázány dle počtů uchazečů, zpravidla na některé pravidelné výborové schůzi.

MO pravidelně 1x ročně, zpravidla 1. nebo 2. sobotu v červnu, pořádá pro své členy do 15 let věku dětské rybářské závody.

Místní organizace českého rybářského svazu Ouběnice byla založena v roce 1973. K 1. 1. 2014 registruje 420 členů. Z toho je 370 členů dospělých, 15 členů dorostu a 35 dětí. Výbor MO Ouběnice se pravidelně schází 1x za měsíc (a to každé první středu  v měsíci, kromě července a srpna), v pohostinství ve Svatém Poli. Členská schůze je svolávána 1x za rok (zpravidla první sobotu v lednu od 13,00, Po ukončení členské schůze, si každý člen může koupit novou povolenku. Vrátit úlovkový lístek za předcházející rok. Nové členy přijímáme při každé výborové schůzi po předložení řádně vyplněné přihlášky. Kvalifikační zkoušky pro získání povolenky jsou termínově vázány dle počtů uchazečů, zpravidla na některé pravidelné výborové schůzi. 

Více informací lze dohledat na: http://www.rybaripraha.cz 
Nebo na stránkách českého rybářského svazu: http://www.rybsvaz.cz 
Legislativa: http://www.rybsvaz.cz/?page=legislativa