Pracovní povinnosti členů

Každý dospělí člen (18 – 63 let), má v každém kalendářním roce pracovní povinnost:
buď odpracovat 10 pracovních hodin, které může odpracovat při údržbě rybníků „Splavěcí“ a „Draha“ v Ouběnicích.
nebo uhradit 500,- (10×50,- Kč/hod.) při odevzdání ůlovkových lístků a to při členské schůzi, která je pořádána první sobotu v roce (začínající člen 2×10 hodin).

Každý člen , který má zájem odpracovat pracovní povinnost při údržbě rybníků se může přihlásit u předsedy místní organizace pana Stanislava Bumby na telefonu 607 989 396 nebo při výborových schůzích (každé první úterý v měsíci v restauraci Skalice).